Новини

03.06.2019.

КОНФЕРЕНЦИЯ "КАЧЕСТВЕНИ СТАЖОВЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА" ПРОВЕДЕНА В БЕЛГРАД

На 10 април 2019 г. в Белград се проведе международната конференция „Качествени стажове в дигиталната ера“, организирана от Белградското отворено училище. Конференцията събра над 130 участници, включително учители от гимназии по професионално обучение, както и представители на частни и обществени организации и институции, които се занимават със стажове в професионалните училища и подобряване на заетостта сред младите хора. Конференцията беше заключително събитие за разпространение на резултатите в рамките на проекта „Виртуални стажове за професионално образование и обучение (VIVET)”.

Разберете повече

13.08.2018.

Втора среща на Националния консултативен съвет в България

Втората среща на Националния консултативен съвет в България се проведе на 10 юли 2018г в Пловдив. 

Разберете повече

20.07.2018.

Първото заседание на Националния консултативен съвет в Падуа

В четвъртък, 19 юли 2018 г., Университетът в Падуа проведе среща на Националния консултативен съвет.

Разберете повече

18.07.2018.

Среща на Консултативния съвет в Užice

Техническото училище от Užice организира заседанието на Консултативния съвет на 28.06.2018 г. На срещата се събраха представители на училищната администрация, образователната инспекция и Националната служба по заетостта.

Разберете повече

16.07.2018.

Първото заседание на Националния консултативен съвет в Белград

Първото заседание на Националния консултативен съвет по проекта ""VIVET - виртуални стажове в професионалното образование и обучение"" в Белград се проведе на 13 юли 2018 г. в помещенията на Отвореното училище в Белград.

Разберете повече

24.04.2018.

Как да организираме виртуални стажове - Втората среща на партньорите в рамките на проекта VIVET

Втората среща на партньорите в рамките на проекта "VIVET - виртуални стажове за професионално образование и обучение" се проведе на 12 и 13 април 2018 г. в Пловдив, България.

Разберете повече

18.12.2017.

Първото заседание на Националния консултативен съвет в България

На 2 декември 2017 г. в Смолян се проведе първата среща на консултативният съвет в България.

Разберете повече

15.12.2017.

В Белград бе проведена първата партньорска среща в рамките на проекта VIVET.

На 27-29 ноември 2017 г. в Белград се проведе първата среща за начало на проекта ""VIVET - виртуални стажове за професионално образование и обучение"

Разберете повече

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.