Първото заседание на Националния консултативен съвет в България

18.12.2017.

На 2 декември 2017 г. в Смолян се проведе първата среща на консултативният съвет в България.

Взеха участие представители от отделите на Националната агенция за професионално образование и обучение, старшите експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, както старши експерти от регионалната агенция по заетостта, директори по ПОО, експерти по ПОО, представители на националния комитет на ReferNET и координатори на стажантски дейности. Срещата започна с представянето на членовете на консултативния съвет, представянето на концепцията на проект VIVET. След това екипът на Интерпроджектс обясни ролята и задачите на съвета. Срещата продължи с обмена на добрите практики, пряко свързани с дейностите по проекта, и събирането на първоначална обратна връзка от планираните дейности на участниците чрез мозъчна атака. Имаше сесия, посветена на представянето на интелектуален продукт 2 и дискусия по неговите подобрения. В края на събитието участниците се споразумяха за датата на следващата среща. Като цяло обратната връзка беше много положителна и участниците потвърдиха, че ще подкрепят изцяло пилотната фаза.

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.