Как да организираме виртуални стажове - Втората среща на партньорите в рамките на проекта VIVET

24.04.2018.

Втората среща на партньорите в рамките на проекта "VIVET - виртуални стажове за професионално образование и обучение" се проведе на 12 и 13 април 2018 г. в Пловдив, България.


По време на срещата партньорите обсъдиха първия вариант на Модел за виртуални стажове в професионалното образование и обучение и първата версия на онлайн платформата за организация и управление на виртуални стажове. Освен това първоначалният план за пилотиране беше преразгледан.

Участваха представители на Интерпроджектс (България), Техническо училище от Узице (Сърбия) и Университета в Падуа (Италия) и Белградска Отворена Школа (BOS). Дейностите по проекта се осъществяват в периода от 1 септември 2017 г. до 30 април 2019 г. Проектът се подпомага от програмата "Еразъм +".

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.