Среща на Консултативния съвет в Užice

18.07.2018.

Техническото училище от Užice организира заседанието на Консултативния съвет на 28.06.2018 г. На срещата се събраха представители на училищната администрация, образователната инспекция и Националната служба по заетостта.


Целта на срещата беше да се запознаят представителите на сектора на образованието и заетостта с материалите, създадени в рамките на проекта. В първата част на срещата директорът на Техническото училище представи екипа на проекта, което беше последвано от дискусията за създадения модел за виртуални стажове, онлайн платформата за организиране на виртуални стажове и пилотен план. Всички членове на Консултативния съвет дадоха положителна отзив за проекта. По-специално, беше признат потенциалът на приложимост на резултатите от проекта в професионално образование и образованието за възрастни.

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.