Втора среща на Националния консултативен съвет в България

13.08.2018.

Втората среща на Националния консултативен съвет в България се проведе на 10 юли 2018г в Пловдив. 

Списъкът на членовете бе допълнително разширен с нови членове от Община Пловдив (отдел "Образование"), Областна управа, както и директори на ПОО училища и центрове за професионално образование и обучение на територията на област Пловдив. Екипът на Интерпроджектс представи най-новата версия на виртуалния модел и платформата VIVET. После участниците се запознаха с предстоящата пилотна фаза. Екипът на Интерпроджектс представи пилотния план за България и затова участниците договориха участието си във фазата на пилотиране. Националната агенция за професионално образование и обучение предлага проект VIVET да бъде представен на 26 ноември 2018 г. на годишната им конференция в България, където се представят ежегодно най-добрите практики в ПОО. В края на срещата участниците решиха да проведат индивидуални Skype / телефонни разговори през септември, където ще бъдат договорени пилотните тествания.

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.