КОНФЕРЕНЦИЯ "КАЧЕСТВЕНИ СТАЖОВЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА" ПРОВЕДЕНА В БЕЛГРАД

03.06.2019.

На 10 април 2019 г. в Белград се проведе международната конференция „Качествени стажове в дигиталната ера“, организирана от Белградското отворено училище. Конференцията събра над 130 участници, включително учители от гимназии по професионално обучение, както и представители на частни и обществени организации и институции, които се занимават със стажове в професионалните училища и подобряване на заетостта сред младите хора. Конференцията беше заключително събитие за разпространение на резултатите в рамките на проекта „Виртуални стажове за професионално образование и обучение (VIVET)”.

В откриващата сесия г-жа Биляна Марич, зам-министър за дигитализация в Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия, подчерта, че сред приоритетите на министерството е укрепването на връзката между света на образованието и света както и по-нататъшна дигитализация на образованието. „Отвореното училище в Белград даде значителен принос в тези области, чрез иновативни проекти като този.”

Вукашин Гроздич, съветник в кабинета на министър-председателя на Република Сърбия, каза, че правителството дава голяма подкрепа на проекти като този и че проектът „VIVET”, координиран от Белградското отворено училище, е от голямо значение за дигитализацията на образованието.

"Качествените стажове са необходими за съвременния пазар на труда", каза Милорад Бжелетич, изпълнителен директор на Белградското отворено училище. Той обясни по-нататък, че БОУ вече прилага програми за подобряване на заетостта сред младите хора повече от две десетилетия. 

"Г-ца София Дукич, Фондация „Темпус”: „Възможностите за подобряване на качеството на стажовете за млади хора, както и за възрастни, са далеч по-достъпни, тъй като Сърбия стана член на програмата„ Еразъм + ”.

Йелена Манич Радоичич, програмен мениджър на БОУ и координатор на проекта VIVET, представи постигнатите резултати от проекта. Тя подчерта, че всички очаквания са преизпълнени: „Голям брой млади хора от уязвими групи са получили възможност да подобрят своите дигитални способности и уменията, необходими за пазара на труда, чрез този проект.” 

Г-жа Георгия Косталонга от Италия и Петя Грудева от България, представители на партньорски организации, споделиха опит с виртуални стажове в своите страни, както и основни заключения и препоръки. Ментори и ученици от Техникума Ужице, които бяха включени в този проект като партньори, представиха своя опит и продукти, създадени в резултат на виртуалните стажове. Опитът беше споделен и от другите участници в проекта, средните училища от Белград, Княжевац и Бор. 

Участниците също имаха възможност да чуят експерти в областта на менторството, г-н Матео Перчиацци от Италия и Карел Ван Исакер от Белгия. 

На конференцията бяха обсъдени и темите от осъществените стажове, предизвикателствата във формалната образователна система и перспективите, които дигитализацията на работните процеси изисква.

VIVET е първият проект, занимаващ се с виртуални стажове в областта на началното професионално образование в региона. Това е причината, поради която партньорите по проекта са разработили Модел за виртуални стажове, който определя стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че стажовете наистина допринасят за развитието на компетенциите на учащите. 

Белградското отворено училище е координатор на проекта, а партньорите по него са ИНТЕРПРОДЖЕКТС ЕООД от България, Техникум от Ужице и Университет в Падуа от Италия. Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз.

 

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.