За контакти

Консултантска компания "Интерпроджектс"

ЕООДбул. "България" 85, 4700 СМОЛЯН, БЪЛГАРИЯ

Тел: +359 889 51 79 69, +359 88 666 9702

interprojectsbg@gmail.com

http://interprojects.bg

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.