Platforma

Projekat VIVET predviđa virtuelnu platformu koja pruža okvir za obavljanje zadataka, učenje i komunikaciju. Učenici, njihovi nastavnici i mentori iz kompanija tokom trajanja prakse aktivnosti predviđene planom i programom prakse prate i obavljaju putem platforme. Osim segmenta posvećenom zadacima i aktivnostima na praksi, učenici putem različitih kanala komunikacije koji se nalaze na platformi komuniciraju sa svojim nastavnicima i mentorima, ali i konsultuju lekcije i materijale koji se tamo nalaze.

Platformi možete pristupiti ovde: http://www.platform.vivet-project.eu/index.php.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.