Rezultati projekta

Model za virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Model za virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka će uključiti procedure korak-po-korak za organizovanje virtuelnih praksi. Biće zasnovan na analizi trenutnog stanja u vezi sa virtuelnim praksama, postojećim dobrim primerima, okviru kvaliteta za prakse i očekivanim ishodima učenja virtuelnih praksi u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Cilj izrade modela za sprovođenje virtuelnih praksi jeste obezbeđivanje da programi virtuelnih praksi budu kvalitetni i da doprinose razvoju stručnih veština i ključnih kompetencija učenika.

Model virtuelnih praksi u oblasti stručnog obrazovanja i obuke – sažetak – PREUZMITE PDF

Onlajn platforma za organizaciju i koordinaciju virtuelnih praksi

Onlajn platforma će podržati i facilitirati onlajn komunikaciju i saradnju između učenika u stručnim školama i njihovih mentora iz kompanija. Na ovaj način biće moguće da mentori zadaju zadatke učenicima, da prate njihovu implementaciju i da im daju savete i uputstva. Onlajn platforma će predstavljati okvir za organizaciju i koordinaciju programa virtuelnih praksi, objedinjući razne dostupne vodiče i onlajn alate za komunikaciju i menadžment projekata.

Platformi možete pristupiti ovde: http://www.platform.vivet-project.eu/index.php.

Izveštaj o pilotiranju virtuelnih praksi

Razvijeni model virtuelnih praksi i platforma za organizaciju i koordinaciju virtuelnih praksi biće testirani kroz pilotiranje. Rezultati pilotiranja biće prikazani u vidu izveštaja.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.