Sastankom partnera u Beogradu otpočeo projekat VIVET – Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

15.12.2017.

Prvi sastanak partnera u okviru projekta „VIVET – Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka“ održan je od 27-29. novembra 2017. godine u Beogradu.

Tokom sastanka partneri su se bliže upoznali sa aktivnostima na projektu, planiranim proizvodima intelektualnog rada i aktivnostima diseminacije i kontrole kvaliteta. Predstavljeno je trenutno stanje u vezi sa organizacijom virtuelnih praksi u Srbiji, Bugarskoj i Italiji, kao i prednosti i izazovi u vezi sa organizovanjem ovih praksi u Evropi. Posebna pažnja je posvećena diskusiji o izradi modela za virtuelne prakse u sistemu stručnog obrazovanja i obuka i platformi za organizaciju virtuelnih praksi.

Partneri Beogradske otvorene škole na ovom projektu su Interprojects (Bugarska),  Tehnička škola iz Užica (Srbija) i Univerzitet u Padovi (Italija). Projektne aktivnosti se realizuju u periodu od 1. septembra 2017. godine do 30. aprila 2019. godine. Projekat je podržan kroz Erasmus+ program.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.