Kako organizovati virtuelne prakse - Drugi sastanak partnera u okviru projekta VIVET

24.04.2018.
Drugi sastanak partnera u okviru projekta „VIVET – Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuke“ održan je 12. i 13. aprila 2018. godine u Plovdivu, Bugarska.

Tokom sastanka partneri su diskutovali nacrt Modela za virtuelne prakse u sistemu stručnog obrazovanja i obuka i prvu verziju onlajn platforme za organizaciju i koordinaciju virtuelnih praksi. Takođe, razmotren je i incijalni plan za pilotiranje.

Partneri Beogradske otvorene škole na ovom projektu su Interprojects (Bugarska), Tehnička škola iz Užica (Srbija) i Univerzitet u Padovi (Italija). Projektne aktivnosti se realizuju u periodu od 1. septembra 2017. godine do 30. aprila 2019. godine. Projekat je podržan kroz Erasmus+ program.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.