VIVET platforma predstavljena na međunarodnoj konferenciji u Užicu

05.06.2018.

Međunarodni okrugli sto pod imenom „Izazovi implementacije dualnog obrazovanja u savremenoj školi“ održan je u Tehničkoj školi Užice 25.maja 2018. godine. Izlagač je bio Žarko Bogićević nastavnik elektro grupe predmeta u Tehničkoj školi.

Međunarodna konferencija je bila posvećena kompanijama koje učestvuju u realizaciji i implementaciji dualnog obrazovanja, kompanijama koje promovišu dualno obrazovanje kao i kompanijama koje žele da se uključe u dualno obrazovanje. Predstavnici 32 kompanije koje su specijalizovane u pet oblasti rada (mašinstvo, elektrotehnika, grafičarstvo, metalurgija, obrada drveta) iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga prisustvovali su konferenciji. Takođe, predstavnivi javnih institucija i organizacija civilnog društva u oblasti ekonomije i obrazovanja su učestvovali na događaju. 

Neke  od tema međunarodnog okruglog stola bile su:

- Primena virtuelne prakse kao rezultat aktivnosti u okviru projekta „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka“

- Korišćenje elektronske platforme za virtuelne prakse i

- Prikaz simulacije kojom se može uticati na smanjenje rizika na „opasnim“ radnim mestima.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.