Održan prvi sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora u Beogradu

17.07.2018.

Prvi sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora u okviru projekta „VIVET - Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka“ u Beogradu održan je 13.07.2018. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole (BOŠ).

Savetodavno telo u okviru VIVET projekta uspostavljeno je u cilju realizacije projektnih aktivnosti, usklađivanja projektnih proizvoda sa potrebama ciljne grupe na nacionalnom nivou i njihove bolje eksploatacije. Članovi ovog tela učestvuju u radu dobrovoljno i mogu svojim predlozima i sugestijama pomoći projektnom timu u prikupljanju što više uvida i različitih perspektiva kako bi celokupan proces realizacije projekta bio unapređen.

Prvom sastanku ovog tela prisustovali su predstavnici srednjih stručnih škola, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje kao i tim Beogradske otvorene škole koji radi na realizaciji ovog projekta.

Učesnicima sastanka su predstavljeni ciljevi projekta, ciljne grupe i projektne aktivnosti. Potom su predstavljeni nacrti Modela virtuelnih praksi u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i VIVET onlajn platforme za organizaciju i koordinaciju virtuelnih praksi, kao i inicijalni plan pilotiranja virtuelnih praksi.

Jelena Manić Radoičić, programska menadžerka u Beogradskoj otvorenoj školi, predstavila je projekat, njegove ciljeve i način realizacije dok su istraživačica Aleksandra Đurović i projektna asistentkinja Ivana Dimitrijević predstavile model virtuelnih praksi odnosno funkcionisanje onlajn VIVET platforme.

Nakon kraćeg predstavljanja svih segmenata projekta, učesnici sastanka su ušli u diskusiju zajedno sa timom Beogradske otvorene škole kako bi pružili preporuke i dali savete u vezi sa daljom realizacijom ovog projekta.

Učesnici su ocenili da virtuelne prakse mogu pružiti odlične mogućnosti onda kada su prilagođene onim obrazovnim profilima kod kojih je njima moguće postići zacrtane ishode učenja i ukoliko se primenjuju onda kada fizičke, geografske i druge prepreke sprečavaju učenike da dođu do kvalitetne prakse.

Nakon vrlo interaktivne diskusije učesnici prvog sastanka Nacionalnog savetodavnog odbora VIVET projekta, izneli su sugestije koje će projekti tim uobličiti i primeniti u realizaciji projekta, a sugestije su se najviše ticale pružanja upustva nastavnicima na koji način treba da koriste onlajn platformu, motivisanja kompanija da učestvuju u jednom ovakvom procesu i delegiraju mentora koji će učenika voditi kroz praksu, prilagođavanja materijala koji će biti postavljani na platformu i identifikovanja ishoda učenja.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.