Prvi sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora u Padovi

23.07.2018.

Sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora održan je u Padovi u četvrtak, 19. jula.

Učesnici sastanaka su bili predstavnici Univerziteta u Padovi, karijerni savetnici i eksperti u oblasti obrazovanja, zapošljivosti mladih i karijernog vođenja i savetovanja. Tokom sastanka imali su priliku da se upoznaju sa partnerima na projektu, ciljevima i glavnim rezultatima projekta, uključujući Model za virtuelne prakse i Platformu za organizaciju i koordinaciju virtuelnih praksi. Prikazane su glavne faze u sprovođenju praksi (pre, tokom i posle praksi), kao i glavne uloge učesnika u virtuelnim praksama: predstavnika kompanije, predstavnika škole i učenika.

Eksperti u oblasti karijernog savetovanja koji su učestvovali u sastanku istakli su da bi jedan od izazova mogao da bude da se identifikuju učenici koji su uspešni u školi ali i koji poseduju određeni stepen nezavisnosti. Ovo je upravo jedan od aspekata na koji je obraćena pažnja u VIVET projektu i škole koje učestvuju u pilotiraju su pripremljene za to. Takođe, detaljno su diskutovani i načini za obezbeđivanje održivosti projekta.

Svi učesnici sastanka su dali pozitivnu povratnu informaciju o ciljevima projekta. Prema njihovom mišljenju, uprkos određenim izazovima, VIVET projekat ima potencijal da doprinese razvoju veština zapošljivosti mladih.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.