Drugi sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora u Bugarskoj

13.08.2018.

Drugi sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora u Bugarskoj održan je 10. jula u Plovdivu.

Na sastanku su pored osoba koje su prisustvovale prvom sastanku, bili priključeni i novi članovi, predstavnici Gradske opštine Plovdiva (Odeljenje za obrazovanje), Gradske uprave kao i direktori stručnih škola i centara za stručno obrazovanje iz regiona. Projektni tim je predstavio poslednje verzije modela za virtuelne prakse i VIVET platforme, a zatim su učesnici diskutovali o predstojećem pilotiranju. Predstavljen je plan pilotiranja za Bugarsku i učesnici su razmatrali načine na koje mogu da se uključe u njega. Predstavnik Nacionalne agencije za stručno obrazovanje i obuke je predložio da 26. novembra 2018. godine VIVET projekat bude predstavljen na njihovoj godišnjoj konferenciji u Bugarskoj u okviru koje se svake godine prikazuju primeri najbolje prakse u ovoj oblasti. Na kraju sastanka učesnici su se dogovorili da u septembru organizuju individualne razgovore putem telefona ili Skajpa u vezi sa organizacijom pilot testiranja.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.