Treći partnerski sastanak u okviru VIVET projekta

04.10.2018.

Treći partnerski sastanak u okviru VIVET projekta održan je od 18. do 19. septembra u Padovi. Tokom sastanka partneri su diskutovali o predstojećim projektnim aktivnostima uključujući proces pilotiranja virtuelnih praksi.

Partneri su usaglasili buduće korake uključujući i dalje unapređivanje onlajn platforme, realizovanje saradnje sa školama i kompanijama kao i diseminaciju informacija o projektnim aktivnostima.

Beogradska otvorena škola sporovodi VIVET projekat u saradnji sa organizacijom Interprojekt iz Bugarske, Tehničkom školom iz Užica i Univerzitetom u Padovi. Projektne aktivnosti se sprovode od 1. septembra 2017. godine do 30. aprila 2019. Projekat je podržan od strane Erasmus+ programa. 

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.