Proces pilotiranja virtuelnih praksi

16.10.2018.

U okviru projekta „VIVET - Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka“ od novembra 2018. do februara 2019. godine u srednjim stručnim školama sprovodiće se proces pilotiranja virtuelnih praksi.Koordinator projekta Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerima na projektu Tehničkom školom iz Užica, Univerzitetom u Padovi i organizacijom INTERPROJECT iz Bugarske, okuplja učenike i nastavnike srednjih stručnih škola kao i kompanije koje će kroz kombinovani pristup biti uključene u realizaciju procesa pilotiranja u tri zemlje (Srbija, Bugarska i Italija).

Tokom obavljanja prakse, učenici će putem onlajn platforme obavljati zadatke, sticati znanja iz oblasti u kojoj obavljaju praksu i komunicirati rezultate svog rada sa mentorom i nastavnikom. Projektom je predviđeno da se praksa odvija u okviru „kombinovanog modela“ koji podrazumeva rad na onlajn platformi i prisustvo učenika u kompaniji kada je to potrebno.

U proces pilotiranja virtuelnih praksi u Srbiji će pored Tehničke škole iz Užica biti uključene još tri srednje škole: Druga ekonomska škola iz Beograda, Tehnička škola iz Bora i Tehnička škola iz Knjaževca.

 

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.