Obuka za nastavnike i mentore o korišćenju virtuelne platforme

02.11.2018.

Tokom poslednje nedelje oktobra (25. i 26. oktobra) i prvog dana novembra, održane su tri jednodnevne obuke za nastavnike srednjih stručnih škola i mentora koji će učestvovati u procesu pilotiranja virtuelnih praksi.Obuke su održane za predstavnike Druge ekonomske škole u Beogradu, Tehničke škole iz Bora i Tehničke škole iz Knjaževca. Nastavnici i mentori iz kompanija su pre svega bili upoznati za glavnim fazama projekta i važnim rokovima, a nakon toga predstavnici Beogradske otvorene škole su predstavili rad na platformi i upoznali sve sa najbitnijim alatima na njoj. Neke od kompanija koje će učestvovati u procesu pilotiranja virtuelnih praksi su rudarska kompanija Rakita, Galenska apoteka iz Zaječara, Turistička organizacija Knjaževac i knjigovodstvena agencija "SINHROTIM".

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.