Druga ekonomska škola kao promoter VIVET projekta

29.01.2019.

Druga ekonomska škola iz Beograda sa kojom Beogradska otvorena škola ima dugogodišnju uspešnu saradnju i koja je uključena u proces pilotiranja virtuelnih praksi u okviru VIVET projekta, od skora je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odabrana kao Resursni centar. U sklopu prezentacija projekta Prezentacija kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada Druge ekonomske škole, predstavljen je i projekat „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka” (VIVET). Predstavljanje je realizovano tokom decembra 2018. godine kroz predavanja i radionice u Čačku, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Predstavnice Druge ekonomske škole i nastavnice angažovane u procesu pilotiranja VIVET projekta Cveta Mitrović, Jasmina Božić i Jelena Stanojević, istakle su značaj ovog projekta za unapređivanje digitalnih veština i veština virtuelne saradnje među učenicima srednjih stručnih škola.

Prezentacija primera uspešne prakse, razmena iskustava i obuke su sprovedene su  u tri regionalna centra u kojima su okupljene škole koje im pripadaju, 15 škola sa po 3 predstavnika (direktor i 2 nastavnika) u svakom centru.

Prisutni su iskazali interesovanje za ovaj projekat i izrazili želju da se detaljnije upoznaju sa virtuelnom platformom preko koje učenici obavljaju svoje zadatke.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.